Senior 67

Salgspris4.950,00 kr

Fullt medlemskap

Fritt spill, book så tidlig som 14 dager i forkant.

Kontingent til Golfforbundet

Abon. på Norsk Golf

*Gjelder fra det året du fyller 67 år, du må selv endre til dette medlemskap før 31.12.

*Oppgitt pris er pris per år