Tore forsetter nå i klubben som daglig leder

Tore forsetter nå i klubben som daglig leder

Styret har gjennom de siste sesongene sett et stadig større behov for å ha en daglig leder ved roret i klubben. Økt medlemsmasse og omsetning på drøye 8 millioner krever raskere håndtering av en rekke saker gjennom året. Ved å ansette en daglig leder vil fullmakter gjøre jobben mer effektiv og smidigere inn mot styret.

Daglig leder er underlagt styret og må rette seg etter de pålegg og retningslinjer styret har gitt.

Leser neste

Klubbtur til Gøteborg-området våren 2023
Booking og regler på Simulatorsenteret