Team Norway - Future Camp

Team Norway - Future Camp

Vi gratulerer Gustav Høgberg og Ludvik Jordet Johansen, som er del av våre juniorer som satser.

Future Camp er det første trinnet i Team Norway sin spiller-­utviklingstrapp og er beregnet for golf ungdom fra 13.-15. år med store drømmer!

Med Future Camp ønsker Team Norway å skape en arena hvor idrettsglede og nysgjerrighet skal ligge til grunn for utvikling av dine evner både som golfspiller og menneske.

På Future Camp vil du som utøver få mer innsikt i hva det innebærer å jobbe både langsiktig, målrettet og med høy kvalitet. Du vil bli guidet inn i Team Norway sine fem utviklings-prosesser. På Future Camp vil også Team Norway-coachene jobbe sammen med klubbtrenere og foreldre for å sikre et godt utviklingsmiljø rundt utøveren både under campdagene, men også i hjemmemiljøet.

Team Norway | Future Camp

Leser neste

Innkalling til Årsmøte 15.03.2023.
Årsmøte gjennomført