Styrets anbefalinger for 2023 medlemsavgifter

Styrets anbefalinger for 2023 medlemsavgifter

Styret har følgende anbealinger for 2023 sesongen

Mer informasjon om andre kategorier kommer senere. Det er ikke planer om store endringer.

Leser neste

Nominering årets golfrestaurant 2022
Klubbtur til Gøteborg-området våren 2023