Priser på Simulatorene våre

Priser på Simulatorene våre

Våre priser;

Helger og røde dager: 300 kr. pr time

Ukedager før kl.15:00: 200 kr. pr time

Ukedager fra kl. 15:00: 275 pr. time

Faste timer avtalt med klubben: kr. 150,- i ukedag. Må avtales med Tore på tore@romerikegk.no

Leser neste

Nye medlemmer siden sesongslutt 2021
Nye medlemmer siden sesongslutt 2021