Prioriterte utbedringer av anlegget

Prioriterte utbedringer av anlegget

Styret har i samarbeid med Head Greenkeeper og banemannskapet utarbeidet en prioritert liste over jobber som skal gjøres (noe er startet på allerede) utover sesongen. Klubben har, som nevnt på årsmøtet, budsjettert med flere gode tiltak for utbedring av banen gjennom sesongen 2022. Allerede kan man se at nytt rangehus er "in the making". De som har vært innom shopen har også der sett en  "new look".

Pågående arbeid:

Rangehus og bod er pågående arbeid

Vannspredere, pågående arbeid. Ferdig 06.05.

Bunkere generelt, pågående ut sesongen

Teesteder generelt pågående til uke 19/20.

Nett på venstre side av rangen, mot parkering. Skal være ferdig senest uke 20

Hull 9. Ta bort fairwaybunker, uke 22

Utvide parkeringsplass er pågående, uke 20

Oppgradere veier. 01.06.

Prioriterte oppgaver:

Pri 1: Hull 11, tee 45. Ferdig innen 23.06.

Pri 2: Hull 3, 2 bunkere skal tettes og 2 skal dreneres. Ferdig 29.06.

Pri 3: Hull 5, tette på høyre side mot veien. ferdig uke 19. Ble prioritert pga. ekstra masse tilgjengelig.

Pri 4: Hull 7. legge renne i rør foran tee 45 mot fairway. uke 26

Pri 5: Hull 6, tette rennen (legge rør) på høyre side opp mot bunker. uke 35

Pri 6: Hull 18, nytt 45 (må også sikres mot utslag hull 1). Uke 37

Pri 7: Hull 8, nytt tee 45. Våren 2023

Vi gleder oss til tiltakene blir ferdigstilte.

Leser neste

Rangen og shopen åpner
Barnegolf