Nye medlemmer siden sesongslutt 2021

Nye medlemmer siden sesongslutt 2021

Klubben har allerede fått 14 nye medlemmer siden sesongen sluttet i 2021. Klubben har i skrivende stund 665 medlemmer. På samme tid i 2021 hadde klubben 491 medlemmer. Vi har på ett år hatt en økning på 174 medlemmer. Som alltid mister man en del medlemmer før 31.12. hvert år. Men den faktiske økningen er vi meget fornøyd med. Om denne utviklingen fortsetter, vil klubben runde godt over 800 medlemmer i 2023.

Det er de gode greenene, det gode humøret, avstanden fra Oslo/Lillestrøm og klubbens gode utvikling på banen og i organisasjonen, som er noen av faktorene til framgangen. Andre faktorer er banemannskapet og medlemmene; alle gode ambassadører for klubben i sitt hjerte. Savner du en klubb med et smil og en lett og ledig stil? Da er Romerike Golfklubb et godt alternativ.

Kontakt oss på 954 08 500 eller mail post@romerikegk.no

Leser neste

Priser på Simulatorene våre
Priser på Simulatorene våre