Golfspilleren i sentrum (GIS)

Golfspilleren i sentrum (GIS)

Vi har nå fått inn svar fra 26% av de som foreløpig har mottatt undersøkelsen. Neste utsendelse går til dere som fortsatt ikke har mottatt denne enda. Det skjer i September.

Dette gjelder fortsatt: For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse.

2/3 av medlemmene har fått tilsendt undersøkelsen. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben. Sett av 10-15 minutter og gi oss verdifull tilbakemelding - da kan vi bli bedre!

Status etter 2/3 av utsendelsene: Vi er utrolig stolte av tilbakemeldingene fra dere. Vi scorer +4 i forhold til Norge når det gjelder AMBASSADØR SCORE. Dette er det viktigste tallet og forteller i sin helhet om hvor fornøyde dere som medlemmer er. Taller er en klar økning fra i fjor. Årets tall så langt er 47. Norgesgolfforbund har som ambisjon at tallet i Norge skal være 44 i snitt. Vi ligger altså på 47. Vi scorer også meget godt på atmosfæren i klubben, greenene våre, proshopen og maten (fra Fjøset) ligger langt over snittet i Norge. Vi har utfordringer med noen utslagssteder, fairwayer og bunkere. Som dere ser, utvikler vi banen år for år. Det er fortsatt ambisjonen fremover.

Fra samme system, golfspilleren i sentrum ser vi at vi har hatt følgende trafikk på banen så langt i år:

Antall runder: 16204 (i hele fjor 19000)

Utnyttelsesgrad: 41% (i fjor 32%)

Belegg: 59% (i fjor 47%)

Spillere pr. started: 2,77 spillere (i fjor 2,1)

Og kanskje mest gledelig av alt: Klubben nærmer seg nå 900 medlemmer, vi er pr. i dag: 890 medlemmer. Vi starter en vervekampanje 01.09. så får vi håpe at vi klarer å hente inn mange til kurs og andre som kanskje har lyst til å starte med golf igjen. Kanskje klarer akkurat du og verve et nytt medlem.

Leser neste

Gimmie appen
En huskelapp er aldri feil