Golfspilleren i sentrum (GIS)

Golfspilleren i sentrum (GIS)

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du syntes og tenker om klubben og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlig medlemsundersøkelse. Dette er hva vi ba om når undersøkelsen ble sendt ut til 1/3 av dere gjennom sesongen.

Vi fikk inn drøye 200 svar, altså fra 1/4 del av våre medlemmer. Vi hadde håpet på flere svar, men har uansett fått mange gode svar og forslag til forbedringer og utbedringer. Alle svar er lest igjennom og vi hører hva dere sier.

Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben. Dere kommer til å se at vi hører på mye av det dere sier, så det er ingen grunn til å ikke svare ved neste anledning. Vi har gått igjennom alle svar når det gjelder favoritt hull og hvilket hull som kan utbedres. Her vil vi jobbe frem en liste som vi skal presentere for dere utover i forhold til utbedringer. Noen hull skiller seg ut.

Vi takker for svært mange positive tilbakemeldinger både på bane, shop og ikke minst vårt miljø. Det er mye hyggelig lesning.

Forslag til utbedringer og endringer tas alltid i mot, send oss en mail til post@romerikegk.no eller ring oss på 91162393.

Leser neste

Pakkepriser på Romerike Golfklubb
Booke Trackman