Golfspilleren i Sentrum (GIS)

Golfspilleren i Sentrum (GIS)

Kjære medlem

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du synes og tenker om klubben  og tilbudet vårt. Golfspilleren i sentrum er vår årlige medlemsundersøkelse.

1/3 av våre medlemmer får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben. Sett av 10-15 minutter i go' stolen og gi oss din tilbakemelding - da kan vi bli bedre!

Vi har styremøte tirsdag til uken, da vil Golfspilleren i sentrum være på agendaen.

Håper du som mottar mailen kan svare før vårt møte

Hilsen

Styret Romerike Golfklubb

Leser neste

Hva skal du gjøre i sommer? Du skal spille golf! Sjekk ut disse turneringene
Hva skal du gjøre i sommer? Du skal spille golf! Sjekk ut disse turneringene