Endret spillerekkefølge på banen

Endret spillerekkefølge på banen

Som nevnt på årsmøtet ønsket styret å se på en ny spillerekkefølge på banen. Man føler at dagens hull 17 og 18 skaper mye frustrasjon, da begge avslutnings- hullene er blinde, og det kan bli litt venting på tampen av en runde. Det er også slik at spillere ikke er flinke nok til å bruke bjellene ved hullene for å signalisere at det er klart for å slå ut.

Endringene blir slik:

Hull 1 blir tidligere hull 17

Hull 2 blir tidligere hull 18

Hull 3 blir tidligere hull 10

Hull 4 blir tidligere hull 11, slik fortsetter det til hull 9 som er tidligere hull 16.

Spillerne fortsetter så videre til hull 10 som er tidligere hull 1, så over til den andre siden av Finstadbekken til hull 11, som er tidligere hull 2.

Man avslutter så på hull 18 som er tidligere hull 9. Vi ser for oss en bedre flyt på banen, i tillegg til at det som nå blir de siste 9 hullene vil ha godt av solen to timer lenger hver morgen før spillere ankommer. Ingen utgang vil skje fra hull 10 uten å snakke med ansatte i shopen på forhånd.

Endringene vil bli skiltet, og spesielt fra hull 2 til 3, hvor det vil bli et hull i hekken foran greenen, slik at man går ut på veien mot shopen til hull 3 (tidligere hull 10).

Vi håper dere vil like endringene, og være positive til prosessene som gjøres på banen.

Hilsen

Styret

Leser neste

God Påske
Snart åpen drivingrange