Årsmøte gjennomført

Årsmøte gjennomført

Årsmøte for 2022 er gjennomført.

Det ble ingen endringer i styret. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, så sittende styre fortsetter i sin helhet.

Det ble noen justering i medlemskontingent, disse er allerede endret på vår hjemmeside. Som nevnt på årsmøtet er de UNGE et satsningsområde og her er årskontingenten justert ned med kr. 800. Dette gjelder UNG og STUDENT medlemskapene. Ellers er det små justeringer på de øvrige. Greenfee 2 og 5 er fjernet og erstattet med Greenfeemedlemskap hvor man får rabatt ved hver runde man spiller. Alle hovedmedlemmer kan også ta med en gjest til 100 kr. rabatt når man spiller.

Info om dette finner dere under "bli medlem" på hjemmesiden.

Vi omsetter nå for over 8 mill. nok og både regnskap for 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent. Vi ønsker å utvikle banen ytterligere og det gjenspeiler seg også i budsjetter for 2023. Martin Foss er ansatt som banearbeider på prosjekter/utbedringer på banen i en 4mnd. periode fra sesongstart. Hans Sauge er ansatt i en stillingsprosent for å ta seg av regnskap og litt på bane. Vi er utrolig glade for disse ansettelsene som vi styrke oss som klubb. En stor takk til alle våre sponsorer, samarbeidspartnere og våre frivillige. Vi kunne ikke klart dette uten dere.

Vi gleder oss til sesongstart.

Leser neste

Team Norway - Future Camp
ESAG og Romerike Golfklubb inviterer