Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Til medlemmene i Romerike Golfklubb

Aurskog, 08.03.2022

Innkalling til årsmøte i Romerike Golfklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Romerike Golfklubb.

Årsmøtet avholdes 22.03.2022 kl. 19:00 på AFSK Klubbhus (2. etg. Aurskoghallen).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest søndag 13.03. til post@romerikegk.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på følgende link:

https://1drv.ms/u/s!AuLRhh0AaQbHpe14Xn-RQBMmHfkFZw?e=EZTvwT

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Romerike Golfklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Romerike Golfklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Romerike Golfklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Romerike Golfklubb kontaktes på post@romerikegk.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Leser neste

Ledige timer i vinterferien
Event eller sommerfest før ferien?