Veien videre

Veien videre

Den etterlengte varmen har endelig nådd Romerike Golfklubb og med dette har både greens og utslagene har fått en ny runde med frø, viser allerede tegn til spiring og er mer optimister enn på veldig lenge.

Både det nye 45 utslaget på hull 11 og det nye 54 utslaget på hull 7 er nå ferdig bygd og forhåpentligvis klare til bruk innen uke 26.

Uke 26 starter med bygging på det nye 45 utslaget på både hull 2 og 8.

Banemannskapet er nå blitt styrket med 2 flinke sommervikarer som har gjort en kjempe jobb med å luke ugress fra bunkere, vi skal begynne å skjære nye bunkerkanter uke 26 og bytte bunkersand på de fleste bunkere.

Leser neste

Manuels hjørne 14.05.2022
Vi vertikalskjærer og dresser de dårlige områder på grennene i dag.