Nytt utslagssted på hull 6

Nytt utslagssted på hull 6

Vi har startet på prosessen med å bygge nytt utslagssted på hull 6. Dette blir ferdigstilt til sommeren 2023. Utslagsstedet blir på andre siden av den historiske "linna" hvor Tertitten gikk på slutten av 1800 tallet frem til 1960 årene. Med det nye utslagsstedet vil man lettere se hvor ballen havner da vi står ca. 250 cm høyere enn på det tidligere utslagsstedet. Det har blitt ryddet mye i skogen bak "linna" og vannet foran skal frem i lyset og mange trær blir fjernet og ryddet.

bildet tatt på "linna" nordover mot fairway

Leser neste

Banen er fortsatt åpen noen uker
Status bane 11.04.23