Manuels hjørne 14.05.2022

Manuels hjørne 14.05.2022

Vinteren har satt sitt preg på vanningsanlegget vårt, har til nå byttet flere spredere og har oppgradert samtlige styreventiler til greenvanning. Vi har også gravd flere greenområder pga tette dreneringsrør.

Vi jobber videre med å etablere det nye teestedet på hull 11. Ferdiggress er nå bestilt, og vi regner med å legge gress innen uke 21. Vi kommer også til å legge gress på den nye bakre tee på hull 7.

Leser neste

HEAD GREENKEEPER MANUELS HJØRNE
Veien videre