Manuels hjørne

Manuels hjørne

For ca. en mnd. siden ble vi over-optimister, banen så ut til å ha hatt en bra overvintring, høye dagtemperaturer og ingen nattefrost fikk oss til å drømme og se på muligheten om rekordtidlig åpning av banen.
Været ville dessverre ha det annerledes. Vinteren var ikke over og vi måtte jobbe hardere enn planlagt med fjerning av is fra greenene. Mange timer ble brukt til dette, og med veldig god hjelp fra dugnadsgruppa (noe vi er veldig takknemlige for) klarte vi å avverge store skader på greenene.

Nå ser det ut som om været snur fra uke 15, og det gir oss muligheten til å starte med reparasjon av vinterskader. Vårt fokus blir da rettet mot baneåpning, vi vil jobbe målrettet slik at åpning av banen ikke skjer senere enn uke 18.

Leser neste

Manuels hjørne