Golfspilleren i Sentrum (GIS)

Golfspilleren i Sentrum (GIS)

 

Kjære medlem

 

For å lage en best mulig klubb for deg, så trenger vi å vite hva du synes og tenker om klubben  og tilbudet vårt. Golfspilleren i Sentrum er vår årlige medlemsundersøkelse. 

1/3 av våre medlemmer får tilsendt undersøkelsen i disse dager. Jo flere som svarer på denne, jo bedre kan vi styre klubben. Sett av 10-15 minutter i go' stolen og gi oss din tilbakemelding - da kan vi bli bedre!

Vi har styremøte tirsdag til uken, da vil Golfspilleren i sentrum være på agendaen.

Håper du som mottar mailen kan svare før vårt møte

Hilsen

Styret Romerike Golfklubb 

Minneord Marit Lund

God Jul og Godt Nyttår

© 2021 Romerike Golfklubb - Powered by VISIVO.NO